Testy


Kontakt:

Aktuality

Setkání uživatelů d.learningu

rádi bychom Vás pozvali na „Setkání uživatelů d.learningu“ které se koná 12. a 19. března.

…celý článek

Setkání uživatelů d.learningu

dovoluji si Vás pozvat na „Setkání uživatelů d.learningu“, který se bude konat v České Lípě v sídle společnosti Datron, a.s.

…celý článek


Elektronické testy

 

Součástí instalace d.learningu je nástroj pro tvorbu testovacích otázek a ucelených testů. Samotná správa testů je pak přímo součástí aplikace. Jednoduše si tak můžete sami sestavit testy a testovací otázky pro libovolné interní procesy, testy, rozřazení, audity znalostí, prověrky, a podobně.


Základní možnosti pro přípravu testu:

  • Lze definovat 4 typy otázek - pouze jedna odpověď je správná, více odpovědí je správných, slovosled, zápis textu.
  • Textová otázka může být doplněna o dokument, obrázek či odkaz.
  • Otázky lze kombinovat do více testů.

 
Tvůrce testů ve vzdělávací akci může dále určit:

  • Kolik času je k dispozici.
  • Na kolik % musí být test složen, aby mohl být považovaný za úspěšný.
  • Kolik pokusů má uživatel k dispozici.
  • Test naplánován "Pod dozorem".

Test pod dozorem znamená, že Test je zamčený a Uživatel ho spustí, až když mu to Personalista povolí. Například v učebně, kde se skládají testy.